FOSECO AB

Kontaktuppgifter

Org.nr.  
Kontakt Joakim Berlin
Postadress Förrådsgatan 4
  662 34 ÅMÅL
Besöksadr.  
Telefon 0532 – 60 77 30
Fax 0532 – 60 77 49
E-post info.sweden@foseco.com
Hemsida www.foseco.com

Produkter

Ympmedel, ympmedelsdoserare, filter för järn-, stål- och metalgjutgods. Blacker, bindemedel, matarinsatser, sänkinförordningar, smältpreparat för lätt- och tungmetall mm.