Aktuellt

SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING, SJMF

Är en svensk obunden, ideell intresseorganisation med för svenska järn-, stål och metallgjuterier och gjutmodellstillverkare kommersiell och näringspolitisk inriktning.

Verksamheten skall utövas genom

  • centrala inköpsavtal inom för branschen intressanta områden
  • branschspecifika kontaktkonferenser
  • utgivning av ett tillverkningsregister som såsom marknadsföringsinstrument för medlemsföretagen ställs till verkstadsindustrins förfogande / Svensk Gjuterikalender.
  • förmedling av kontakter mellan medlemsföretagen och gjutgodsinköpare
  • bevakning av medlemsföretagens rättigheter i förhållande till myndigheter och andra institutioner och organisationer
  • information om viktigare, branschpåverkande lagändringar avseende skatte-, miljö- ocharbetsmarknadsfrågor
  • hjälp och rådgivning i skatte- och bokföringsärenden
  • hjälp och rådgivning i frågor av arbetsrättslig karaktär
  • utgivning av branschtidningen LÄTTSMÄLT

Föreningen arrangerar för branschfolk årliga studie- och utbildningsresor i Sverige och utomlands.

Annonser
Säkra Banner 2023-1SEBgiabage-metall2stenasoundsealMetallco AluminiumSibelco NordicBeijerscarbomax graymeca-trade-logologo-karleboKSD ABFIKS GROUP AB