KARLEBO GJUTERITEKNIK AB

Kontaktuppgifter

Org.nr.  556342-0651
Kontakt Lars Blidfors
Postadress Box 2099
  191 02 SOLLENTUNA
Besöksadr. Sollentunavägen 63
Telefon 08 – 566 313 00
Fax 08 – 566 -313 25
E-post info@karlebo.se
Hemsida www.karlebo.se

Produkter

Karlebo Gjuteriteknik AB verkar inom huvudproduktområdena Ytbehandling, Gjuteri, samt Stål- och Smältverk. Karlebo Gjuteriteknik AB säljer maskiner, bl a perssgjutmaskiner, formanläggningar, sandmixer, sandkylare, kokillgjutanläggningar, industrirobotar, samt reservdelar och kringutrustning till dessa. Härutöver säljs förnödenheter till främst gjuteri- och stålindustrin i Norden. Karlebo har en särskilt stark position inom pressgjuterier. Dotterbolaget Karlebo HM Verkstad utför service på maskiner och utrustningar. Man hjälper också till installationer, layoutplanering, CAD-konstruktioner och tillverkning av specifika maskindelar eller periferutrustning.