LYRESTADS GJUTERI AB

Org.nr. 556317-9158
Antal anställda 14
Omsättning 2011 11,7

Produkter

Järngjuterier [ Gråjärn, Segjärn ]

Vår specialité mindre gods i korta serier, gråjärn 0,1 – 700 kg, segjärn 0,1 – 350 kg.

 

Kontaktuppgifter

Kontakt Peter Stridkvist
Postadress Industrigatan 6
  548 73 LYRESTAD
Besöksadr. Industrigatan 6
Telefon 0501 – 502 20
Fax 0501 – 502 42
E-post info@lyrestadsgjuteri.se
Hemsida www.lyrestadsgjuteri.se