ÖSTERBY GJUTERI AB

Org.nr. 556731-5162
Antal anställda 84
Omsättning 2010 118,2

Produkter

Stålgjuterier [ Sandgjutning ]

Österby Gjuteri levererar rostfritt stålgods, ofta i extremt korta serier och där mycket speciella önskemål framförts av kunden. Konstruktionsavdelning, med kraftfullt datorstöd och avancerad kontroll- och mätutrustning, kompletterar traditionell handformning som fortfarande ofta är den bästa lösningen.
Österby Gjuteri vidareförädlar också gjutgods till komplecerade produkter. Arbetet sker i någon av verkstadens datorstyrda svarv-, borrnings- eller fräsmaskiner. Vår kompetens kompletteras av våra världsledande dotterbolag Marine Jet Power och Alcopeller.

 

Kontaktuppgifter

Kontakt Niklas Nilsson
Postadress Martinvägen 8
  748 01 ÖSTERBYBRUK
Besöksadr.  
Telefon 0295 – 24 42 00
Fax 0295 – 24 42 40
E-post sales@ogab.se
Hemsida www.ogab.se