Aktuellt

 • Läs Lättsmält nr 2 2021
 • Årsredovisning och Verksamhetsberättelse för 2020 finns att ladda ner här.
 • Protokoll för årsmötet 2021 i Malmö finns att ladda ner här under protokoll.
 • Ansökan om medlemskap i SJMF, kontakta kansliet.
 • Reportage om ditt företag i nästa Lättsmält? Kontakta SJMF's kansli.
 • Uppdateringarna är gjorda av adressregistret, kolla att dina uppgifter är riktiga!

SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING, SJMF

Är en svensk obunden, ideell intresseorganisation med för svenska järn-, stål och metallgjuterier och gjutmodellstillverkare kommersiell och näringspolitisk inriktning.

Verksamheten skall utövas genom

 • centrala inköpsavtal inom för branschen intressanta områden
 • branschspecifika kontaktkonferenser
 • utgivning av ett tillverkningsregister som såsom marknadsföringsinstrument för medlemsföretagen ställs till verkstadsindustrins förfogande / Svensk Gjuterikalender.
 • förmedling av kontakter mellan medlemsföretagen och gjutgodsinköpare
 • bevakning av medlemsföretagens rättigheter i förhållande till myndigheter och andra institutioner och organisationer
 • information om viktigare, branschpåverkande lagändringar avseende skatte-, miljö- ocharbetsmarknadsfrågor
 • hjälp och rådgivning i skatte- och bokföringsärenden
 • hjälp och rådgivning i frågor av arbetsrättslig karaktär
 • utgivning av branschtidningen LÄTTSMÄLT

Föreningen arrangerar för branschfolk årliga studie- och utbildningsresor i Sverige och utomlands.

Annonser
SäkraBannerSEBgiabage-metall2stenasoundsealMetallco AluminiumSibelco NordicBeijerscarbomax graymeca-trade-logologo-karleboKSD ABFIKS GROUP AB