Redaktion och kansli

GTG Metall AB
Einar Hansens esplanad 71
211 13 Malmö
Tlf. +46 70 595 09 20
info@sjmf.se

 

Redaktör och ansvarig utgivare
Gert-Ove Ellström