Aktuellt

  • Läs Lättsmält nr 4 2018
  • Se stadgeändring per 2018-04-21.
  • ELMIA, Under SJMF kommer flera medlemmar att ställa ut, kontakta Lars Nilsson för mer information.
  • Protokoll från årsmötet i Örebro 2018 finns nu under Protokoll.
  • Årsredovisning och Verksamhetsberättelse för 2017 finns att ladda ner här.
  • Säkra Cyber Moderna, se power point presentationen här och fyll i frågeformuläret här.
  • Ansökan om medlemskap i SJMF, kontakta kansliet.
  • Reportage om ditt företag i nästa Lättsmält? Kontakta SJMF’s kansli.
  • Uppdateringarna är gjorda av adressregistret, kolla att dina uppgifter är riktiga!