Aktuellt

  • Läs Lättsmält nr 2 2020
  • Tid för nytt årsmöte, planeras 15 – 17 april i Malmö 2021
  • Årsredovisning och Verksamhetsberättelse för 2019 finns att ladda ner här.
  • Protokoll för årsmötet 2020 på Norrqvarns Hotell finns att ladda ner här under protokoll.
  • Årsredovisning och Verksamhetsberättelse för 2019 finns att ladda ner här under protokoll.
  • Ansökan om medlemskap i SJMF, kontakta kansliet.
  • Reportage om ditt företag i nästa Lättsmält? Kontakta SJMF’s kansli.
  • Uppdateringarna är gjorda av adressregistret, kolla att dina uppgifter är riktiga!