Aktuellt

  • Årsmötet 2018 blir i Örebro 19 – 21 april. Reservera dagarna redan nu, mer information kommer i början av nästa år.
  • Beijers nyanställer. Fr o m 2017-11-01 anställdes Marcus Person som teknisk säljare.
  • Säkra Cyber Moderna, se power point presentationen här och fyll i frågeformuläret här.
  • Läs Lättsmält nr4 2017
  • Årsredovisning – Ladda ner och Verksamhetsberättelse – Ladda ner
  • Protokoll från från årsmötet i Värnamo 2017 finns nu under Protokoll.
  • Ansökan om medlemskap i SJMF, kontakta kansliet.
  • Reportage om ditt företag i nästa Lättsmält? Kontakta SJMF’s kansli.
  • Uppdateringarna är gjorda av adressregistret, kolla att dina uppgifter är riktiga!