ÅRSMÖTE

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE & KONTAKTKONFERENS

Tid för nytt årsmöte, planeras 15 – 17 april i Malmö 2021.
Mer information kommer under våren-2021.