Försäkringar

Skydd för verksamheten 

Med ett bra försäkringsskydd för företaget kan ni känna er trygga med att ni får det stöd ni behöver om något oförutsett inträffar. Säkra är försäkringsförmedlare och har en bred kompetens när det gäller att analysera vilken försäkringsomfattning ditt företag behöver och vilka lösningar som finns att tillgå. Med god kunskap om branschen hjälper Säkra er att teckna rätt försäkringslösningar för just er verksamhet.

  • Egendom och avbrott
  • Fordon och transporter
  • Entreprenad
  • Cyberrisker
  • Kreditrisker
  • Allmänt ansvar och produktansvar
  • Yrkestrafik
  • VD- och styrelseansvar
  • Tjänsteresor


Kontakta nedanstående för ytterligare information eller besök Säkras hemsida. Växjö, Storgatan 26 – Säkra (sakra.se)

Anders Brännström
Försäkringsförmedlare SAK
Säkra Växjö AB / Säkra AB
Storgatan 26
352 31 Växjö

0470-560700
0733-147300

anders.brannstrom@sakra.se