LYRESTADS GJUTERI AB

Org.nr.556317-9158
Antal anställda14
Omsättning 201111,7

Produkter

Järngjuterier [ Gråjärn, Segjärn ]

Vår specialité mindre gods i korta serier, gråjärn 0,1 – 700 kg, segjärn 0,1 – 350 kg.

 

Kontaktuppgifter

KontaktPeter Stridquist
PostadressIndustrigatan 6
 548 73 LYRESTAD
Besöksadr.Industrigatan 6
Telefon0501 – 502 20
Fax0501 – 502 42
E-postinfo@lyrestadsgjuteri.se
Hemsidawww.lyrestadsgjuteri.se